รายละเอียด Webhosting
รายละเอียด Webhosting เป็นการให้บริการในรูปแบบต่างๆของ Serverพร้อม Spec ของเครื่อง Server ที่แบ่งประเภทของการให้บริการจากทางสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
รูปแบบการให้บริการ
เป็นรูปแบบของการให้บริการจากทางสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ที่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกลุ่มต่างๆที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะให้บริการ
เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบการใช้งาน
พื้นที่รวบรวม ขั้นตอน / เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบการใช้งาน และการให้บริการต่างๆ จากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ท่านสามารถ Download ได้จากที่นี่
รายละเอียดขั้นตอนการ Import psu-floating-icon เข้าสู่เว็บไซต์

ตัวอย่างเว็บไซต์

สมัครใช้บริการ
สมัครใช้บริการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการสำหรับนักศึกษา Static Web

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการสำหรับหน่วยงาน / ชมรม / สโมสร 

KM WebHosting
KM WebHosting

บันทึกความรู้

ทีมผู้ดูแล Webhosting
ทีมผู้ดูแล Webhosting

ทีมงานผู้ให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์นี้ เกิดขึ้นระหว่าง “สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  ผู้ซึ่งกรอกแบบฟอร์มและขอใช้บริการ  จากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ข้อตกลงนี้ควบคุมดูแลการใช้งานของผู้ใช้บริการต่อบริการพื้นที่เว็บไซต์ของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณาจักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล

ผู้ใช้บริการ/หน่วยงาน/ทุกคนที่ใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์กับ “สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ” ต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

** ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เท่านั้น

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy