สมัครเข้าร่วมโครงการสอบทานภายในของคณะ/ หน่วยงาน ปี 2563

ขอเชิญคณะ/ หน่วยงานเข้าร่วมโครงการผู้สอบทานภายใน โดยให้ดำเนินการแจ้งชื่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (กลุ่มผู้เข้าใช้โปรแกรมผู้สอบทาน) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานกรรมการสอบทาน
  3. กรรมการสอบทาน
  4. ผู้ประเมินตนเอง 

⚠️หมดเขต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy