โครงการอบรมผู้สอบทานภายใน ปี 2563

โครงการอบรมผู้สอบทานภายใน ปี 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ปี 2563

☑️ สมัครเข้าร่วมโครงการ

วันที่จัดโครงการ : วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ : ห้องประชุม BSc3 ชั้น 3  อาคาร BSc คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สมัครเข้าร่วมโครงการ


☑️ ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้สอบทานภายในของคณะ/ หน่วยงาน" วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563


 

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy