ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2564

สำนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดจัดการประชุม CoP การเงินและบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล 210 และ 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่, ประชุมผ่านระบบทางไกล 5 วิทยาเขต และผ่านระบบ Zoom Application 

รายละเอียดโครงการ

หัวข้อเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานทางการเงินและบัญชีเพื่อบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตในส่วนงาน และสรุปข้อตรวจพบปี 2563"

วิทยากร ผศ.มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษาสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 

ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม


การรับสมัคร

⚠️หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 

ช่องทางการสมัคร 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. สมัคร กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Application สมาชิกและผู้สนใจทุกวิทยาเขต

2. สมัคร กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 210 และ 215 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เฉพาะสมาชิกและผู้สนใจของวิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกลของวิทยาเขตปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ตัวแทนของวิทยาเขต ตามเอกสารหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม


เอกสารประกอบการจัดประชุม


 

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy