แจ้งตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผู้สอบทาน ปี 2565

แจ้งตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผู้สอบทาน ปี 2565

แจ้งตอบรับการเข้าอบรมโครงการผู้สอบทาน ปี 2565 

📣 แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรม และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม


ลิงค์ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมผู้สอบทาน

ขอให้ผู้เข้าอบรมโครงการแต่ละรุ่นประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม ดังนี้

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy