.:: ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาสถาบัน และลดหย่อนภาษี ::.


                                            สิทธิประโยชน์

                                            1.ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากสถาบันฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้

                                           1.บริจาคด้วยตนเอง

                                                       ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

                                           2.ร่วมบริจาคทุนการศึกษา และรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

                                              การโอนหรือฝากเงิน เข้าผ่านทาง

                                             ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-493052-6 บัญชีออมทรัพย์

                                            ชื่อบัญชี กองทุนสถาบันสันติศึกษา

แจ้งหลักฐานการโอนหรือฝากเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้บริจาค ได้ที่  :